امری برای انجام دادن ،

چيزی برای عشق ورزيدن ،

آرزومند چيزی بودن ،

اينهاست اصول والای خوشبختی .

جوزف آديسون

خيلی زود تموم شد 20.gif..چشم بهم زديم يه ترم تموم شد و بايد برای امتحانا آماده شد....15.gif هميشه از اول مدرسه تا حالا بدترين چيز امتحان بوده ......

ولی من هميشه نمره توپی می گرفتم 04.gif 13.gif...( به قول خواهرم : جوجه رو آخر پاييز می شمرن ) 31.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید