استاد رياضی..

يه استاد رياضی داريم که تمام معلوماتش توی يه جزوس که اگه اونو ازش بگيريم هيچی ياد نداره 18.gif....کار ما هم خنديدن سر کلاسش ...09.gif

يه روز منو برد پای تخته ..بهم گفت ياد داری حلش کنی؟ منم گفتم نه !! 04.gif 13.gif.....چشماش گرد شد ( اينجوری 11.gif ) بعد بهش گفتم تاحالا دانشجو به اين روراستی داشتی؟ 08.gif.....

ولی خودمونيم خدا رحم کنه پايان ترمو 26.gif 15.gif.....

/ 0 نظر / 8 بازدید