ملخک

هی فلانی..

راسته می گن عشق بی صاحب و بی سامونه ؟

راسته می گن دربدريش ديدنيه؟

راسته می گن رسواييش داره عاقبت‌ ؟

برام بگو...

برام بگو ممکنه اين بار بهمون رحمش بياد ؟

هی ساده دل ، ای ملخک.......

اون بار بهمون رحمش اومد .

اين بار ديگه پای خودت....

/ 0 نظر / 3 بازدید